»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
شعر استاد حبیب چایچیان|بگو چرا؟

شعر استاد حبیب چایچیان|بگو چرا؟

بگو چرا؟

کشتی عزیز فاطمه را بی ثمر چرا ؟ / کندی نهال عمر مرا ، شاخ و بر چرا؟

آتش زدی ، ز داغ جوانان چو بر دلش / سوزاندی از عطش دگر اورا جگر چرا؟

کشتی اگر که تشنه لب این میهمان خویش / کردیش پایمال ستوران دگر چرا؟

دست خداست ، دست سلیمان کربلا / انگشترش ز دست نمودی بدر چرا؟

بر خاک و خون فکندی اگر جسم پاک او / گردان به روی نیزه نمودیش سر چرا؟

آن کودک سه ساله ، عزیز حسین را / آخر به پیش چشم پدر دربدر چرا؟

ار بهر گوشواره ، چو گوشش دریده ای / سیلی به صورتش زدا ای بی ثمر چرا؟

خفتی بروی بسترو ، مهمان به خاک خفت / افکندی از تنور به جانم شرر چرا؟

مجروح گشته سینه ام ار داغ بی شمار / با تازیانه میزنیم نیشتر چرا؟

دارم چه عجب از غم اولاد فاطمه / عالم (حسان)نمیشده زیر و زبر چرا؟

منبع : ای اشکها بریزید (حسان)

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “شعر استاد حبیب چایچیان|بگو چرا؟”

قالب وردپرس