»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
مدح حضرت علی (ع)

مدح حضرت علی (ع)

شور او در هر سر است و هر دلی پابست اوست / هستی او از خدا و هرچه هست از هست اوست

 

دامن او را بگیر و هر چه میخواهی بخواه/ کاو بود دست خدا و کارها در دست اوست

 

بی گمان سر جواز سجده بر آدم علی (ع) است / کعبه توحید و عصمت ، خانه دربست اوست

 

لا فتی الّا علی ، لا سیف الّا ذوالفقار / آیتی از قدرت بی حد و ضرب شصت اوست

 

 نسخه ثانی ندارد ، ذات احمد جز علی (ع) /  هر کجا باشد محّمد(ص) ، مرتضی پیوست اوست

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “مدح حضرت علی (ع)”

قالب وردپرس