»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

  بر خاک مذلت زده ام پیش تو زانو / قربان تو ای شاه مگردان ز گدا رو

 شاها به شفاخانه تو روی نهادم / بیمار گنه را تو طبیبی و ، تو دارو

 هرگز نشوم در دو جهان بی کس و نومید / هرگز ننهم سر ز غم و غصه به زانو

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “تصاویری زیبا از ضریح امام رضا (ع)”

قالب وردپرس