»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
گذر عمر

گذر عمر

 دوش دیدم که به جوی آب روان میگذرد /  گـذر عـمر بدیدم که چـیان میگـذرد

 

 گلپری باد بیانداخت چوبر آب روان/  دیدمش از نظرم چرخ زنان میگذرد

 

 تا که بر آب بیفتاد یکی شاخه خار /دیدمش همچو گلی باز بر آن میگذرد

 

   عمر ، آبست ، بدو نیک جهان ، چون گل خار /  خوشم از اینکـه بد و نیک جهـان میگـذرد

 

 ایـن جـهان گـذران ، مـزرعـه آخـرت اسـت /  فرصت از دست مده ، چونکه (حسان) میگذرد

 

شاعر: حبیب چایچیان (حسان)

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “گذر عمر”

قالب وردپرس