»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
معجزه امام رضا (مرحوم کافی )

معجزه امام رضا (مرحوم کافی )

معجزه امام رضا (مرحوم کافی )

در زیر دو سخنرانی مرحوم کافی را میتوانید دانلود کنید.

معجزه امام رضا (مرحوم کافی )

معجزه امام رضا (مرحوم کافی )

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “معجزه امام رضا (مرحوم کافی )”

قالب وردپرس