»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند

جلسه هفتگی هیئت موکب الحسین (ع) تبریز (دوشنبه ۲ مردادماه ۹۶)

بر خاک مذلت زده ام پیش تو زانو / قربان تو ای شاه مگردان ز گدا رو

 شاها به شفاخانه تو روی نهادم / بیمار گنه را تو طبیبی و ، تو دارو

جلسه هفتگی هیئت موکب الحسین (ع) تبریز (دوشنبه 2 مردادماه 96)

پوستر جلسه هفتگی هیئت موکب الحسین (ع) تبریز (دوشنبه ۲ مردادماه ۹۶)

نظر بدهید!!!

2 دیدگاه برای “جلسه هفتگی هیئت موکب الحسین (ع) تبریز (دوشنبه ۲ مردادماه ۹۶)”

قالب وردپرس