»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

مراسم عزای امام سجاد(ع) در هیئت موکب الحسین(ع) تبریز :

امام سجاد (ع) میفرمایند : راضی بودن به سخت ترین مقدرات الهی از عالی ترین مراتب ایمان و یقین خواهد بود.

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه 11 محرم 1396)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه 11 محرم 1396)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

 

 

 

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه 11 محرم 1396)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه 11 محرم 1396)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)

 

 

هیئت در تبریز-پوستر مذهبی-قرآن-احکام-روایت-هیئت در اسکو

 

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “هیئت موکب الحسین(ع) تبریز ( دوشنبه ۱۱ محرم ۱۳۹۶)”

قالب وردپرس