»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند

هیئت موکب الحسین (ع) تبریز


قالب وردپرس