»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
هیئت موکب الحسین(ع) تبریز(شهادت امام محمد باقر)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز(شهادت امام محمد باقر)

 

 

 

 

 

 

 

از کف برفت صبرو نماندش دگر قرار

دین شد تهی زمخزن اسرار کردگار

از ضعف برجبین منیرش عرق نشست

ارکان پنجمین امامت به هم شکست

گاهی زبان به ذکر حق و گه شدی به هوش

از دل کشید اه شرر بارو شد خموش

 

 هیئت موکب الحسین(ع) تبریز(شهادت امام محمد باقر)

هیئت موکب الحسین(ع) تبریز(شهادت امام محمد باقر)

 

 

شهادت امام محمد باقرهیئت موکب الحسین(ع) تبریزهیئت در شبسترشعر مذهبیهیئت در تبریز

 

 

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “هیئت موکب الحسین(ع) تبریز(شهادت امام محمد باقر)”

قالب وردپرس