»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند

آرشیو : نوشته هایی با برچسب گذر عمر

گذر عمر

 دوش دیدم که به جوی آب روان میگذرد /  گـذر عـمر بدیدم که چـیان میگـذرد    گلپری باد بیانداخت چوبر آب روان/  دیدمش از نظرم ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس