»احادیث مذهبی :
امام حسین (ع) میفرمایند : عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
ارزش انتظار و کرامت منتظر

ارزش انتظار و کرامت منتظر

 

 

 

 

 

 

 

ارج انتظار به کرامت منتظر است و حرمت ترقب، به مقدار تاثیر مترقب،چون ولی عصر(عج)قلمرو تاثیر او ، اعم از معارف بود و نبود و مسائل بایدو نباید است و منطقه وساطت وی ، اعم از انسان و غیر انسان و غیر انسان است و نصاب توانمندی او در این است که گستره به ظلم و  جور آلوده زمین را به پهنه پاک قسط و عدل بدل میکند و جهنم سوزان نظام سلطه را که مایه پر شدن عرصه حیات بشر از غبار ستم و دود طغیان است ، با دست انتقام الهی خاموش و آرمان شهر بهشت گونه را که ابریز از برابری و برادری و میانه روی است ، تاسیس میکند ، بنابراین منطقه انتطار مترصدان حضرتش که جهان آرای واقعی ست ، به وسعت قلمرو بشر است ، زیرا همگان خواه و ناخواه به امید طلوع چنان شمسی بی صبرانه به سر میبرند.

معرفت قدیم را ، بعد حجاب کی بود؟

گرچه به شخص غایبی ، در نظری مقابلم

آخر قصد من تویی ، غایت جهد و آرزو

تا نرسم ، ز دامنت دست امید نگسلم

 

منبع:کتاب امام مهدی موجود موعود

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “ارزش انتظار و کرامت منتظر”

قالب وردپرس